กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง512,659.53497,888.002.9 %1.016,254.2311,135.7031.5 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)13,980.7517,702.00-26.6 %0.03,625.892,664.7526.5 %5.0
รวม 526,640 515,590 2.10 % 19,880 13,800 30.58 %