กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท282,351.78262,684.007.0 %3.59,272.384,817.2348.0 %5.0
รวม 282,352 262,684 6.97 % 9,272 4,817 48.05 %