กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์487,258.97276,329.0043.3 %5.06,477.14585.6891.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย283,785.16258,000.009.1 %4.51,313.411,685.79-28.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา8,874.372,398.0073.0 %5.032.9749.40-49.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย291,745.41258,000.0011.6 %5.01,642.20370.5077.4 %5.0
สำนักข่าว18,491.9452,000.00-181.2 %0.05,632.561,466.9874.0 %5.0
รวม 1,090,156 846,727 22.33 % 15,098 4,158 72.46 %