กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ210,928.73109,815.6447.9 %5.07,277.574,379.3139.8 %5.0
รวม 210,929 109,816 47.94 % 7,278 4,379 39.82 %