กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 331,031.59197,746.0040.3 %5.012,092.648,760.4827.6 %5.0
รวม 331,032 197,746 40.26 % 12,093 8,760 27.56 %