กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 402,081.09255,819.0036.4 %5.05,539.14713.0087.1 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,765.31602.0065.9 %5.049.0867.86-38.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,757.91905.0048.5 %5.082.930.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,765.31455.0074.2 %5.093.912.8597.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,892.22843.0070.9 %5.065.9588.37-34.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,890.95552.0070.8 %5.062.120.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,214.07380.0068.7 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,761.211,753.000.5 %0.528.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,672.181.00100.0 %5.031.5926.0017.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,214.07846.0030.3 %5.028.391.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,940.954,994.00-69.8 %0.052.8844.3316.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,332.76439.0086.8 %5.068.0652.2223.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,716.43681.0060.3 %5.050.0991.28-82.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,043.061,045.0048.9 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,765.31690.0060.9 %5.034.6360.30-74.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,746.30787.0054.9 %5.038.4586.45-124.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,804.12289.0084.0 %5.051.540.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,670.26367.0078.0 %5.043.2766.81-54.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,721.051,058.0038.5 %5.053.7945.7415.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,511.991.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,804.506,704.00-139.0 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,587.691,249.0021.3 %5.048.7442.1113.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,061.58681.0067.0 %5.055.76122.75-120.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,667.32955.0042.7 %5.069.281.9097.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,749.40319.0081.8 %5.053.7293.77-74.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,739.69931.0046.5 %5.053.8752.422.7 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,110.711.0099.9 %5.054.3085.67-57.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,724.96235.0086.4 %5.046.1499.43-115.5 %0.0
รวม 453,712 283,582 37.50 % 6,844 1,927 71.85 %