สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ152,243.1379,000.0048.1 %5.07,408.89369.0095.0 %5.0
รวม 152,243 79,000 48.11 % 7,409 369 95.02 %