สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน109,842.2443,585.2060.3 %5.05,223.35131.4797.5 %5.0
รวม 109,842 43,585 60.32 % 5,223 131 97.48 %