กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ98,723.1833,428.0066.1 %5.05,295.26245.4895.4 %5.0
รวม 98,723 33,428 66.14 % 5,295 245 95.36 %