กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน101,001.4927,152.0073.1 %5.05,348.42535.9390.0 %5.0
รวม 101,001 27,152 73.12 % 5,348 536 89.98 %