สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์191,634.78105,656.5444.9 %5.05,511.001,114.6779.8 %5.0
รวม 191,635 105,657 44.87 % 5,511 1,115 79.77 %