กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ222,888.58184,892.0017.0 %5.08,590.771,526.1282.2 %5.0
รวม 222,889 184,892 17.05 % 8,591 1,526 82.24 %