กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน171,953.34149,936.5612.8 %5.06,861.726,701.382.3 %1.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,506.347,452.0035.2 %5.01,720.45151.0591.2 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,996.825,622.9943.8 %5.0811.19249.9569.2 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,181.182,663.7016.3 %5.0987.34149.1584.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,602.024,848.0036.2 %5.01,509.50732.4651.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,741.55549.0080.0 %5.0662.61303.5054.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,069.181,149.9762.5 %5.0516.17101.7080.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,629.61639.0075.7 %5.0456.8252.2588.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,717.21838.0069.2 %5.0362.46397.84-9.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,976.911,909.0052.0 %5.0660.65166.2474.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,841.301,137.0060.0 %5.0366.46114.9568.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี10,567.03892.0091.6 %5.0691.14175.2374.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,796.93751.0073.1 %5.01,112.58776.3230.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,771.581.00100.0 %5.0729.81331.9554.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,994.85962.0067.9 %5.0718.58153.9178.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,181.68627.0080.3 %5.0591.63296.2249.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,921.21691.0076.3 %5.0707.0582.2888.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,929.94931.2068.2 %5.0751.67196.9473.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,804.17792.0071.8 %5.0719.44204.2571.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,825.97611.0078.4 %5.0692.3262.9590.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์3,041.671,444.5052.5 %5.0861.98196.3777.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,698.39398.0089.2 %5.01,008.07125.9787.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,907.611,009.0065.3 %5.0568.09196.0065.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,587.07394.8084.7 %5.0506.4745.5391.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,843.931,176.0058.6 %5.0685.78138.4579.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,699.91872.0067.7 %5.0570.1953.2090.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,944.611,163.7060.5 %5.0561.39124.2077.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,096.59728.0076.5 %5.0618.2286.3586.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,912.83672.0076.9 %5.0825.03144.6982.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,758.812,153.5172.2 %5.0416.90337.1019.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,768.021,045.2062.2 %5.0453.9056.8787.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,119.981,160.0062.8 %5.0596.4593.1084.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,674.66592.0077.9 %5.0757.88172.9077.2 %5.0
รวม 299,063 195,812 34.52 % 30,060 13,171 56.18 %