กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 150,784.8195,991.0436.3 %5.05,607.93617.8289.0 %5.0
รวม 150,785 95,991 36.34 % 5,608 618 88.98 %