กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า231,442.20216,177.096.6 %3.06,749.161,535.0777.3 %5.0
รวม 231,442 216,177 6.60 % 6,749 1,535 77.26 %