สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย306,528.50230,456.0024.8 %5.012,424.062,200.5582.3 %5.0
รวม 306,529 230,456 24.82 % 12,424 2,201 82.29 %