กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 547,377.19473,290.0013.5 %5.012,333.396,525.0047.1 %5.0
รวม 547,377 473,290 13.53 % 12,333 6,525 47.09 %