กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 225,878.31145,657.1335.5 %5.07,011.803,865.5744.9 %5.0
รวม 225,878 145,657 35.52 % 7,012 3,866 44.87 %