กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย180,155.94139,000.0022.8 %5.06,624.101,901.3271.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,049.2210,927.0016.3 %5.01,882.831,334.7529.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย13,395.9811,440.0014.6 %5.02,045.991,499.9326.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท14,573.1118,618.00-27.8 %0.01,584.58399.0074.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,652.779,367.0019.6 %5.01,227.451,056.4013.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,503.696,722.3946.2 %5.01,084.76402.8062.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,514.0310,836.9419.8 %5.01,658.25617.7562.7 %5.0
รวม 258,845 206,911 20.06 % 16,108 7,212 55.23 %