กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 747,638.50170,654.0077.2 %5.035,658.322,137.3094.0 %5.0
รวม 747,639 170,654 77.17 % 35,658 2,137 94.01 %