กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม88,450.6232,349.0063.4 %5.05,223.35512.4690.2 %5.0
รวม 88,451 32,349 63.43 % 5,223 512 90.19 %