สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม272,037.31289,246.47-6.3 %0.05,042.00927.3081.6 %5.0
รวม 272,037 289,246 -6.33 % 5,042 927 81.61 %