กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 963,827.3135,880.0096.3 %5.06,692.88907.6086.4 %5.0
รวม 963,827 35,880 96.28 % 6,693 908 86.44 %