กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 105,171.7735,363.4866.4 %5.05,589.171,027.8081.6 %5.0
รวม 105,172 35,363 66.38 % 5,589 1,028 81.61 %