กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 1,027,073.1020,986.0098.0 %5.042,533.862,811.2193.4 %5.0
รวม 1,027,073 20,986 97.96 % 42,534 2,811 93.39 %