กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน141,119.1711,000.0092.2 %5.05,282.76790.8685.0 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ66,342.8727,577.0058.4 %5.01,282.19127.1990.1 %5.0
รวม 207,462 38,577 81.41 % 6,565 918 86.02 %