กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 178,159.69102,010.0042.7 %5.06,352.08898.8385.8 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 27,292.8720,343.0025.5 %5.0553.83556.94-0.6 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 214,031.00168,715.0021.2 %5.0560.21517.707.6 %3.5
เรือนจำพิเศษธนบุรี 119,014.80124,331.00-4.5 %0.01,903.691,192.0237.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง192,725.597,320.0096.2 %5.02,403.66614.2274.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง120,387.02106,774.0011.3 %5.01,904.44532.7572.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม182,072.36326,124.00-79.1 %0.02,293.76568.8075.2 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร138,999.39138,309.000.5 %0.52,806.463,481.48-24.1 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี113,873.8979,489.0030.2 %5.01,314.99759.1742.3 %5.0
รวม 1,286,557 1,073,415 16.57 % 20,093 9,122 54.60 %