กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 472,217.41282,633.0040.1 %5.08,909.695,631.1636.8 %5.0
รวม 472,217 282,633 40.15 % 8,910 1,181,145 -13,156.86 %