สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 104,416.2331,488.1869.8 %5.04,916.94362.6092.6 %5.0
รวม 104,416 31,488 69.84 % 4,917 363 92.63 %