สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน243,563.41180,817.0025.8 %5.06,130.08722.0588.2 %5.0
รวม 243,563 180,817 25.76 % 6,130 722 88.22 %