กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน335,930.84288,431.2814.1 %5.08,171.802,094.2174.4 %5.0
รวม 335,931 288,431 14.14 % 8,172 2,094 74.37 %