กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน280,209.66138,545.0050.6 %5.06,236.39283.5095.5 %5.0
รวม 280,210 138,545 50.56 % 6,236 284 95.45 %