กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,088,863.50130,000.0096.8 %5.06,420.862,104.1467.2 %5.0
รวม 4,088,864 130,000 96.82 % 6,421 2,104 67.23 %