สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)914,995.69458,610.0049.9 %5.014,872.243,670.8475.3 %5.0
รวม 914,996 458,610 49.88 % 14,872 3,671 75.32 %