สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม340,993.03197,000.0042.2 %5.06,111.321,737.7971.6 %5.0
รวม 340,993 197,000 42.23 % 6,111 1,738 71.56 %