กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 92,535.1958,080.0037.2 %5.05,013.86916.9381.7 %5.0
รวม 92,535 58,080 37.23 % 5,014 917 81.71 %