กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 143,952.77133,433.007.3 %3.55,098.281,381.5072.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,806.091,763.4183.7 %5.0459.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,003.44135.0097.3 %5.087.020.00100.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,649.757,167.0047.5 %5.0526.69189.0064.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,731.8911,004.01-13.1 %0.0952.30160.8883.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น17,014.835,185.9869.5 %5.0502.2352.8089.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,740.722,708.4081.6 %5.0459.9763.4586.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,995.097,614.0859.9 %5.0643.13405.0037.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,508.371,536.5481.9 %5.0294.14248.0315.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,911.693,400.0065.7 %5.0582.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่15,413.8515,450.00-0.2 %0.02,219.99146.0893.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,865.021,087.0086.2 %5.01,159.5341.1396.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,499.345,700.0557.8 %5.0475.2522.8595.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,775.218,382.0022.2 %5.0840.120.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน869,191.562,624.9099.7 %5.033,340.1148.7399.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,692.033,348.6061.5 %5.01,239.53128.1389.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,023.2013,828.9927.3 %5.01,341.73219.3583.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,261.843,522.0062.0 %5.0256.7651.8079.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,925.78107,391.00-169.0 %0.01,406.4077.0094.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,541.767,345.0177.4 %5.0968.02622.7935.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,350.461,325.0085.8 %5.0272.4338.7885.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,385.081.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,580.763,292.0061.6 %5.0548.3352.0390.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,535.082,931.3582.3 %5.0647.0145.6093.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,736.72557.0090.3 %5.079.6357.0028.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,850.136,900.0041.8 %5.01,987.75134.4093.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,155.492,610.0076.6 %5.0391.3758.5085.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,110.9812,053.0014.6 %5.02,932.33166.1894.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,876.482,299.0076.7 %5.0256.379.0096.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,153.111,961.4883.9 %5.0393.24197.9149.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,758.562,022.3570.1 %5.0131.161.0099.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์18,076.0023,673.00-31.0 %0.02,589.58144.8094.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,046.5617,160.00-55.3 %0.0443.4269.4784.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,657.713,485.9070.1 %5.01,243.31276.9577.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,378.784,574.1955.9 %5.0441.4548.5189.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,501.8817,853.00-23.1 %0.028,744.0985.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,836.96467.0094.7 %5.0284.0472.3274.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,751.683,340.3071.6 %5.02,288.45118.7594.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,271.8711,630.5018.5 %5.0803.33265.0067.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,805.912,833.2077.9 %5.0869.30121.5586.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,938.831,787.0482.0 %5.0196.8044.7277.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,598.7417,578.00-51.6 %0.0563.31109.2580.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,343.075,140.0038.4 %5.01,295.5342.6096.7 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,023.1311,016.00-56.9 %0.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,581.252,306.2269.6 %5.0696.2510.4898.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี8,187.591,700.0079.2 %5.05,358.99121.8697.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,570.102,988.6046.3 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,953.4342,090.00-122.1 %0.0696.44135.0080.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,510.495,733.2111.9 %5.0180.7259.0667.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,761.177,481.3114.6 %5.01,177.9461.3594.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,828.131,888.0075.9 %5.0764.53124.2783.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,799.923,564.0554.3 %5.01,165.6184.1692.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,675.702,189.0071.5 %5.0305.041,069.74-250.7 %0.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,702.502,078.6573.0 %5.09,511.6121.7499.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,904.451,516.0047.8 %5.056,559.3185.6299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,093.901,000.0085.9 %5.0187.980.9099.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,468.144,326.00-75.3 %0.018,648.81101.0499.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,396.362,944.0033.0 %5.04,266.8387.4098.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,901.734,798.00-152.3 %0.017,096.710.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,420.872,484.00-2.6 %0.019,178.5572.3299.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,237.982,560.00-14.4 %0.08,703.530.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,781.112,258.2866.7 %5.0360.823.4699.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,933.943,889.06-101.1 %0.034,565.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,664.055,227.2039.7 %5.01,252.4488.3692.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,755.955,640.00-104.6 %0.023,419.016.29100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,120.729,986.79-142.4 %0.0595.780.9599.8 %5.0
รวม 1,678,478 617,766 63.19 % 275,867 8,160 97.04 %