กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม243,262.7843,000.0082.3 %5.015,191.161,155.3092.4 %5.0
รวม 243,263 43,000 82.32 % 15,191 1,155 92.39 %