กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ212,687.23334,508.00-57.3 %0.06,552.18743.6088.7 %5.0
รวม 212,687 334,508 -57.28 % 6,552 744 88.65 %