สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี131,566.50100,510.0023.6 %5.05,751.761,146.5280.1 %5.0
รวม 131,567 100,510 23.61 % 5,752 1,147 80.07 %