สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ200,865.34338,289.00-68.4 %0.08,643.92505.5294.2 %5.0
รวม 200,865 338,289 -68.42 % 8,644 506 94.15 %