สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา96,521.5456,000.0042.0 %5.05,245.24238.1795.5 %5.0
รวม 96,522 56,000 41.98 % 5,245 238 95.46 %