สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา205,563.41177,060.0013.9 %5.03,463.041,837.0047.0 %5.0
รวม 205,563 177,060 13.87 % 3,463 1,837 46.95 %