สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม326,443.38360,023.00-10.3 %0.09,969.635,032.4549.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)232,817.1987,001.0062.6 %5.06,464.649,892.95-53.0 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)275,371.34405,000.00-47.1 %0.09,006.626,121.7232.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)143,054.8438,201.0073.3 %5.05,670.46765.6286.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)109,418.5635,327.0067.7 %5.05,435.961,893.6565.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)131,544.0231,882.0075.8 %5.05,783.025,423.856.2 %3.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)31,416.9112,634.0059.8 %5.05,435.96577.2089.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)136,057.8435,664.9273.8 %5.06,265.781,766.7571.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)103,401.8618,327.0082.3 %5.04,748.10268.5294.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)266,347.94222,483.3916.5 %5.06,467.024,652.5028.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)114,954.2945,775.0060.2 %5.05,401.571,562.1571.1 %5.0
รวม 1,870,828 1,292,318 30.92 % 70,649 37,957 46.27 %