กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,613,674.502,270,841.0037.2 %5.070,802.0658,704.3717.1 %5.0
รวม 3,613,675 2,270,841 37.16 % 70,802 58,704 17.09 %