สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,120,748.60520,779.0053.5 %5.08,737.721,859.4678.7 %5.0
รวม 1,120,749 520,779 53.53 % 8,738 1,859 78.72 %