สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ225,480.84221,931.501.6 %0.510,075.945,072.4049.7 %5.0
รวม 225,481 221,932 1.57 % 10,076 5,072 49.66 %