กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 285,712.50237,267.0517.0 %5.07,487.061,569.8279.0 %5.0
รวม 285,713 237,267 16.96 % 7,487 1,570 79.03 %