กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 245,278.34170,000.0030.7 %5.08,018.59603.3092.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ56,112.0043,000.0023.4 %5.0402.75583.35-44.8 %0.0
รวม 301,390 213,000 29.33 % 8,421 1,187 85.91 %