สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา240,033.25208,000.0013.3 %5.09,278.644,731.8049.0 %5.0
รวม 240,033 208,000 13.35 % 9,279 4,732 49.00 %